Kulturális-közéleti havilap | 2017


2010 május Nivódíj


Bossányi-díj

Április 15-én Budapesten a MÚOSZ-székházban átadták a 2010. évi Bossányi Katalin-díjakat. Gazdasági elemző írásaiért Marnitz István (Népszabadság), interjú kategóriában Pikó András (Klubrádió), publicisztikáiért Kovács Zoltán (Élet és Irodalom) részesült az elismerésben. A díjazottak azon a három területen nyújtottak kiemelkedő teljesítményt, amelyen az elismerés névadója, Bossányi Katalin a Mozgó Világ és a Népszabadság hasábjain alkotott maradandót az 1990-es években.


„Pikó András úgy kérdez, hogy a prekoncepciót nem lehet kiérezni, viszont a mai újságírói ethoszból oly sokszor hiányzó fölkészülés sosem hibádzik.

A kérdésekre adott válaszokat a legritkább esetben szakítja meg,

a csapongó alany mégis hallhatóan megszeppen, ha elereszt egy tanáros

szemöldökfelhúzással egyenértékű hm-öt vagy egy további szóáradatot elvágó, saját életéből ellesett poént. Úgy művelt, hogy közben laza marad, és

oly mértékkel él a humorral, hogy abban nincsen semmi ciki. Legföljebb pergősebb lesz az aznapi reggel.

De teljesítményének van olyan dimenziója is, amely ezzel az egyszerű

deskripcióval nem jeleníthető meg, és a Bossányi-díj elnyerésére messzemenően méltóvá teszi. Pikó András Délkelet-Magyarországról jött. Ahogy maga

fogalmazta, mint »jó arcú vidéki parasztgyerek« került egy remek gyulai

gimnáziumba, onnan a rendszerváltó szegedi egyetemi évekbe, onnan

a politikacsinálás ifjúsági bugyraiba, onnan a konkrét hatalomtól

visszarettenő értelmiségi lét zártabb világába. Atipikus pályaíve alkalmassá tette, hogy »genetikai« népiként fogékony legyen az urbánus problémák iránt, hogy konzervatív indíttatását szellemi apportjába beleadva érzékennyé váljék a társadalom modernizációs problémái iránt, nem utolsósorban pedig, hogy

lokális eredetű saját kultúráját a magas műveltség, főként pedig a magas

esztétikai érzékenység globális kínálatával harmónikusan összeegyeztesse. Pártok, osztályok, sőt kultúrák fölött átröppenő ritka szerencsés sorsalakulás.”


(Részlet P. Szűcs Julianna Karakterdicsérő c. méltatásából)

Comments

kommentek

Cimkék: , ,