Képzőművészet

Gárdonyi László: Hiper-/szür-/pszeudoreális Nyári István festményeiről | Archívum, Képzőművészet | 2017 február

Gárdonyi László: Föld, agyag, ég Jakobovits Márta munkáiról | Archívum, Képzőművészet | 2017 január

Gárdonyi László: Az el­tû­nõ tér nyo­má­ban – Kolonics Kit­ti munkáiról | Képzőművészet | 2016 április

Gár­do­nyi Lász­ló: Já­ték a fén­­nyel | Képzőművészet | 2016 február

Gárdonyi László: Vé­get nem érõ ku­ta­tás | Képzőművészet | 2015 december

Gárdonyi László: Me­se, tör­té­ne­lem és iró­nia | Képzőművészet | 2015 november

Gon­do­la­ti fe­szült­ség – Ha­lász Pé­ter Ta­más mun­ká­i­ról | Képzőművészet | 2015 szeptember

Gárdonyi László: Va­rázs­la­tos Bu­da­pest – Ko­vács ’KoPé’ Pé­ter ké­pe­i­rõl | Képzőművészet | 2015 augusztus

Gár­do­nyi Lász­ló: Meg­bir­kóz­ni az örök­ség­gel – Rabóczky Ju­dit Ri­ta mun­ká­i­ról | Képzőművészet | 2015 június

Gárdonyi László: Átváltozások | Képzőművészet | 2015 május

Gárdonyi László: A tárgy ma­ga – Bikácsi Daniela mun­ká­i­ról | Képzőművészet | 2015 április

Gár­do­nyi Lász­ló: Ko­runk mé­di­u­ma – Szabó Eszter munkáiról | Képzőművészet | 2015 március

Gárdonyi László: Ké­pek és gon­do­la­tok Ele­kes Kár­oly mű­ve­i­ről | Képzőművészet | 2015 február

Gárdonyi László: Képsíkok párbeszéde Szűcs Attila munkáiról | Képzőművészet | 2015 január

Gárdonyi László: A jö­vőbé­li múlt – Apol­ka bronz­szob­ra­i­ról | Képzőművészet | 2014 december

Gár­do­nyi Lász­ló: Űr-tar­ta­lom – Czigány Ákos Egek so­ro­za­ta | Képzőművészet | 2014 november

Gárdonyi László: Álom­ké­pek – Lász­ló Me­lin­da mű­ve­i­ről | Képzőművészet | 2014 október

Gárdonyi László: A hímzés igazsága – Sóvári Melinda „mazsu” munkáiról | Képzőművészet | 2014 szeptember

Gárdonyi László: A háború családtag – Jászberényi Sándor fotóiról | Képzőművészet | 2014 augusztus

Gárdonyi László: A lát­vány ere­je – Ujházi Pé­ter ke­rá­mi­á­i­ról | Képzőművészet | 2014 július

Gárdonyi László: Já­té­kos gon­do­la­tok Felsmann Ist­ván Lego-reliefjeirõl | Képzőművészet | 2014 június

Gár­do­nyi Lász­ló: Port­rék ar­cok nél­kül – Jagicza Pat­rí­cia ké­pe­i­ről | Képzőművészet | 2014 május

Gár­do­nyi Lász­ló: Hi­ba a ké­pen – Brückner Já­nos mű­ve­i­ről | Képzőművészet | 2014 április

Gárdonyi László: Hordozható emlékművek – Bán Mariann szobrai­­ról | Képzőművészet | 2014 február

Gárdonyi László: A modernitás vizsgálata Nemes Márton festményeihez | Képzőművészet | 2014 január

Gárdonyi László: Anya gyermekével – Gőbölyös Luca munkáiról | Képzőművészet | 2013 december

Gárdonyi László: Az elzárás lehetetlensége – Kabócák – Bori Bálint munkáiról | Képzőművészet | 2013 november

Gárdonyi László: Ellenállás, lebegés, beolvadás – Bakonyi Bence fényképeiről | Képzőművészet | 2013 október

Gárdonyi László: Elválasztani az embert a géptől – Szarka Péter CAPTCHA-IZM | Képzőművészet | 2013 szeptember

Gárdonyi László: A tér, ami körülvesz… – Várady Róbert:Tér(v)iszony | Képzőművészet | 2013 augusztus

Gárdonyi László: Dialektikus átcsapás | Képzőművészet | 2013 június

Gárdonyi László: Digitális archaizmus – Mondik Noémi képeihez | Képzőművészet | 2013 május

Gárdonyi László: Feszültség & ellenállás | Képzőművészet | 2013 április

Kürti Emese: A gyöngék háborúja | Képzőművészet | 2013 március

Várkonyi György: „Habeas corpus” – Megyik János: A kép tere | Képzőművészet | 2013 február

Kürti Emese: Kritikus gépek | Képzőművészet | 2012 december

Kürti Emese: Margináliák | Képzőművészet | 2012 november

Kürti Emese: Csinálj magadnak ehető képeket | Képzőművészet | 2012 október

Kürti Emese: Amit akartok | Képzőművészet | 2012 augusztus

Mélyi József: Viszonyaink között – Kolozsvári képzőművészet az ezredforduló után | Képzőművészet | 2012 június

Kürti Emese: Létmetafora | Képzőművészet | 2012 június

Kürti Emese: Felnőttjátékok | Képzőművészet | 2012 május

Kürti Emese: A tahrír – Jászberényi Sándor fotói | Képzőművészet | 2012 április

Kürti Emese: Ferenczy Károly | Képzőművészet | 2012 március

Kürti Emese: Politikai objektek Kürti Emese: Politikai objektek | Képzőművészet | 2012 február