Próza

Beck Tamás: Narancsillat | Archívum, Próza | 2017 február

Kiss Judit Ágnes: Sokszorozódás | Archívum, Próza | 2017 február

Spiró György: Az állomáson (részlet egy mesélyből) | Archívum, Próza | 2017 február

Farkas Zoltán: Az utolsó óra története, avagy üdvözlet a tények utáni világból (Dan Propper nyomán*) | Archívum, Próza | 2017 február

Ménes Attila: Harmsziáda | Archívum, Próza | 2017 január

Radnóti András: Spanyolország post festa: európai játszmák, kicsiben | Próza | 2016 április

Háy János: Az ötödik evangélium | Próza | 2016 április

Szöllõsi Má­tyás – Spi­rál | Próza | 2016 március

Em­ber­is­ten pó­ráz­zal | Próza | 2016 március

Vajda Miklós: Egy kezdõ színész keservei | Próza | 2016 február

Szeifert Natália: Föl­ad­ni so­sem sza­bad | Próza | 2016 február

Szeifert Natália: Zakkant Tó­ni | Próza | 2016 február

Szeifert Na­tá­lia: Reg­ge­lek | Próza | 2016 február

Né­meth Ákos: Tün­dér­me­se | Próza | 2016 február

Tün­dér­me­se | Próza | 2016 január

| Próza | 2016 január

Szán­tó T. Gá­bor: Kérd vis­­sza a ne­ved! | Próza | 2015 december

Sza­bó T. An­na: Kháron | Próza | 2015 november

Révész Sándor: A megszállás fölszabadulása | Próza | 2015 november

Far­kas Zol­tán: A csa­lád­tag | Próza | 2015 november

Fleck Zoltán: Göncz Árpád, az elnök | Esszé, Próza | 2015 november

Olivier Kemeid: Ae­ne­is (Ver­gi­li­us nyo­mán) – rész­le­tek | Próza | 2015 október

Egressy Zol­tán: Gőz | Próza | 2015 október

Haj­na­li szür­kü­let | Próza | 2015 szeptember

Fu­tá­rút, 1956 | Próza | 2015 szeptember

Sze­ret­tem a nagy me­sé­ket | Próza | 2015 szeptember

Az al­ta­tó sze­rek­rõl | Próza | 2015 szeptember

Novák Éva: Szülõk és gyerekek | Próza | 2015 augusztus

Né­meth Ákos: Pros­ti­tú­ció | Próza | 2015 augusztus

Ma­gyar Lász­ló And­rás: Üdv | Próza | 2015 augusztus

Hi­das Ju­dit: Mál­na álom | Próza | 2015 augusztus

Erős Fe­renc: Szágundelli újabb cso­dái | Próza | 2015 augusztus

Spiró György: Diavolina (Rész­let a re­gény­ből) | Próza | 2015 május

Schreiber And­rás: Prozopagnózia | Próza | 2015 május

Ross Kár­oly: Bol­dog­ság | Próza | 2015 május

Mol­nár T. Esz­ter: Vég­ke­ze­lés | Próza | 2015 május

Gerlóczy Már­ton: Thai­föl­di jegy­ze­tek | Próza | 2015 május

Szeifert Na­tá­lia: Dura ma­ter | Próza | 2015 április

Szeifert Na­tá­lia: Cor, cordis, n. | Próza | 2015 április

Schreiber And­rás: Már­ci­u­si if­jak és vé­nek | Próza | 2015 április

Ma­gyar Lász­ló And­rás: Kar­ri­er | Próza | 2015 április

Odze György: Bor­zal­ma­ink | Próza | 2015 március

Né­meth Ákos: A pénz­pi­ac an­gya­la | Próza | 2015 március

Jász­be­ré­nyi Sán­dor: Az igaz sze­re­lem vár | Próza | 2015 március

Sza­bó T. An­na: Öt gye­rek any­ja | Próza | 2015 február