Kulturális-közéleti havilap | 2017

Impresszum

Mozgó Világ Folyóirat

Főszerkesztő: P. Szűcs Julianna

A szerkesztőség tagjai:

Er­dély Gá­bor (a ku­ra­tó­ri­um el­nö­ke),

Bar­na Im­re (vers),

Bogárdi Már­ta (lapigazgató),

Bog­nár Ró­bert (ku­­ra­tó­ri­u­mi tag),

Csák Csongor (ku­­ra­tó­ri­u­mi tag),

Kunert Éva (tör­de­lő­szer­kesz­tő),

Gárdonyi László (képzőmű­vé­szet),

Me­ző Fe­renc (pró­za),

Nagy Zol­tán (jo­gász),

Papp Aran­ka (gaz­da­sá­gi ve­ze­tő),

Balogh Emerencia (kor­rek­tor),

Pikó András (élő interjú),

Szabó Gabriella (asszisztens),

Tá­bo­ri Zol­tán (ol­va­só­szer­kesz­tő),

Vi­tá­nyi Iván (ku­­ra­tó­ri­u­mi tag)

 

A szerkesztoség címe: 1051 Budapest, Nádor u. 26.

Telefon: 331-9393; 332-3545.
E-Mail: mozgo@mozgovilag.hu;
fax: 332-4597
Kiadja a Mozgó Világ Alapítvány
Adószám: 19650414-2-41
A  lap ára 900 forint, az évi előfizetés pedig 9000 forint.
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága 1008 Budapest, Orczy tér 1.
Előfizethető valamennyi postán, kézbesítoknél, E-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu faxon: 303-3440.
További információ: 06-80-444-444; Külföldön terjeszti a Batthyany Kultur-Press Kft. (H–1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Tel.: 201-8891)
Előfizetési díj 1 évre 9000 Ft.  Indexszám: 25604.
Mérleg és közhasznú beszámoló 2013
Mérleg és közhasznú beszámoló 2012