Kulturális-közéleti havilap | 2017

Magunkról

Tanulmány, esszé, dokumentum, szociográfia, riport, kerekasztal-beszélgetés, képzőművészet, vers, próza, ifjú és befutott szerzőktől.

Hónaplók, egyéni hangú határon túli és honi történetekkel.

„ról-,ről” benne kritikák irodalomról, színházról, képzőművészetről, filmről, zenéről, történelmi-politikai művekről, építészetről, televízióról.

Képeslap melléklet, szórakoztató sajtóhibák – ez mind a MOZGÓ VILÁG.

Jó böngészést!

Előfizetés ITT a teljes, aktuális nyomtatott változatra! Csak 9000  HUF egy egész évre.

 

Főszerkesztő: P. Szűcs Julianna

A szerkesztőség tagjai:
Er­dély Gá­bor (a ku­ra­tó­ri­um el­nö­ke), Bar­na Im­re (vers), Bogárdi Már­ta (lapigazgató), Bog­nár Ró­bert (ku­­ra­tó­ri­u­mi tag), Csák Csongor (ku­­ra­tó­ri­u­mi tag), Kunert Éva (tör­de­lő­sz­kesz­tő), Kürti Emese (képzőmű­vé­szet), Me­ző Fe­renc (pró­za), Nagy Zol­tán (jo­gász), Papp Aran­ka (gaz­da­sá­gi ve­ze­tő), Pel­lá­dy­né Tóth Má­ria (kor­rek­tor), Pikó András (élő interjú), Szabó Gabriella (asszisztens), Tá­bo­ri Zol­tán (ol­va­só­szer­kesz­tő), Vi­tá­nyi Iván (ku­­ra­tó­ri­u­mi tag)

Web: pejk

A szerkesztoség címe: 1051 Budapest, Nádor u. 26.

Telefon: 331-9393; 332-3545.
E-Mail: mozgo@mozgovilag.hu;
fax: 332-4597
Kiadja a Mozgó Világ Alapítvány
Adószám: 19650414-2-41

Szerkesztőségi fogadóórák: szerdán 2-től 5-ig